Advokatforbehold

Det er almindeligt forekommende, at et advokatforbehold indsættes i en aftale om køb og salg af fast ejendom. Et advokatforbehold kan tages af både sælger og køber med det formål, at sikre den aftalepart, der af forskellige årsager ønsker at blive frigjort af aftalen.

Advokatforbehold fra købers side

Et advokatforbehold er altid en fordel for en køber af fast ejendom, fordi det sikrer mulighed for betænkningstid i samråd med købers boligadvokat efter at have underskrevet købsaftalen. Det er således stadig muligt at træde tilbage fra ejendomshandlen, såfremt advokaten ikke godkender aftalen. Fordelen ved et sådant forbehold er, at køber kan fortryde købet uden at skulle gøre brug af den lovbestemte fortrydelsesret ifølge lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og undgår derfor at betale 1% af købesummen i godtgørelse til sælger. Køber kan herefter blot træde ud af aftalen som følge af advokatforbeholdet.
Er et advokatforbehold ikke skrevet ind i aftalen, og ønsker køber at træde tilbage fra handlen, kan dette kun ske ved brug af den lovbestemte fortrydelsesret med den konsekvens, at der altid skal betales godtgørelse til sælger.

Advokatforbehold fra sælgers side

Der tilkommer ikke en sælger af fast ejendom den samme lovbestemte fortrydelsesret, som en køber er tillagt. Et advokatforbehold kan derfor være af afgørende betydning for sælger, da det ligeledes giver mulighed for at rådføre sig med sin advokat og herefter træde tilbage fra handlen, hvis advokaten enten ikke godkender aftalen eller undlader at modsætte sig handlen.

Hvordan kan et advokatforbehold formuleres?

En formulering af et advokatforbehold i en ejendomshandel kan for købers vedkommende eksempelvis formuleres således:

”Købers underskrift er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i dens helhed. Såfremt aftalen ikke godkendes af købers advokat, bortfalder den, og ingen af aftalens parter er herefter bundet over for hinanden.”

Denne formulering er du velkommen til at kopiere og benytte dig af ved at sende den til ejendomsmægleren i forbindelse med din bolighandel.