Boligkøb Advokat?

Hvorfor søge rådgivning hos boligadvokat?

Rådgivning til købers fordel

En boligadvokat har specialiseret sig i handel med fast ejendom og yder uafhængig og uvildig, juridisk bistand til enten sælger eller køber i en ejendomshandel. Som køber skal du være opmærksom på, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant. Det kan derfor være en fordel at søge rådgivning hos en boligadvokat, der alene tager udgangspunkt i købers interesser. Da en boligadvokat ikke er afhængig af hverken sælger eller mægler samt forsikringsselskaber, banker og lignende, kan du som køber stole på, at boligadvokatens rådgivning er uafhængig. Denne uafhængighed skaber optimale rammer for, at du modtager rådgivning af en person, der arbejder for at opfylde netop dine interesser.

Slip for spekulationer

Det kræver et trænet øje at gennemskue de mange forhold og faldgruber, der kan være forbundet med en ejendomshandel. Typisk er et boligkøb en stor investering, der indebærer mange spekulationer og overvejelser undervejs i processen for den private køber, hvorfor det er en god idé at søge uvildig, juridisk rådgivning, der kan sikre dig, at de mange dokumenter undergår en grundig, juridisk gennemgang.

Hvad kan en boligadvokat hjælpe med?

En boligadvokat kan hjælpe dig med at gennemgå alle de dokumenter, der indgår i en bolighandel herunder eksempelvis tilstandsrapport, købsaftale, ejerskifteforsikringer, energimærkning med mere. Din boligadvokat kan ligeledes på vegne af køber hjælpe med at forhandle pris og særlige vilkår i kontraktgrundlaget. Boligadvokaten yder således både rådgivning under selve købsprocessen, sørger for den efterfølgende berigtigelse af handlen, sikrer tinglysning af den nye købers adkomst til boligen samt udfærdiger en refusionsopgørelse med videre.

Advokatens ansvar

Har køber antaget en boligadvokat til at rådgive sig i forbindelse med boligkøbet, overgår risikoen for at noget går galt undervejs til advokaten. Det betyder, at advokatens lovpligtige ansvarsforsikring dækker køberens tab, såfremt noget skulle gå skævt, som advokaten bærer ansvaret for såsom en overset servitut eller lignende.

Advokatetiske regler

For at sikre blandet andet boligadvokatens uvildighed, løbende orientering af køberen, oplysning om prisen for den af advokaten ydede bistand, er advokaten underlagt en række etiske regler. Man er som køber på baggrund heraf sikker på at modtage professionel rådgivning af en advokat, der alene handler i købers interesser.

Husk advokatforbeholdet

Et advokatforbehold betyder, at handlen bortfalder, såfremt advokaten har væsentlige indvendinger mod købsaftalen. Forbeholdet er ikke automatisk skrevet ind i købsaftalen. Du skal som køber selv søge at tage et sådant forbehold i kontrakten. Er et advokatforbehold skrevet ind i aftalen, er denne ikke bindende, førend handlen i sin helhed er godkendt af boligadvokaten. På den måde sikrer køber sig mulighed for en grundig gennemgang af handlen i samråd med sin boligadvokat inden, der foreligger en endelig aftale. Er en købsaftale modsat underskrevet uden et advokatforbehold, har køber mulighed for at fortryde handlen inden for seks hverdage mod at betale sælger 1% af købesummen. Det er derfor tilrådeligt at huske advokatforbeholdet.

Du kan læse mere om vores boligadvokater her.