Køb bolig i København – Sådan gør du

Sådan forløber en ejendomshandel

Hviid Boligadvokater har udfærdiget en guide til boligkøb. Den skal fungere som en hjælp til dig, der overvejer at købe ny bolig og ønsker overblik over lovgivning og regler på området. Guiden er et omfattende opslagsværk, der sikrer dig opdateret information samt en udførlig gennemgang af de mange emner, som du bør være opmærksom på i forbindelse med en ejendomshandel.
En ejendomshandel kan opdeles i to faser. Den første fase omhandler aftalens indgåelse mellem køber og sælger, herunder fastsættelse af pris og andre vilkår såsom overtagelsesdato og tegning af ejerskifteforsikring. Den anden fase angår handlens berigtigelse og er af mere teknisk karakter. Dette indebærer blandt andet, at købesummen skal overføres til sælger samt udarbejdelse af refusionsopgørelse eller tinglysning af købers adkomst til ejendommen.

En bolighandel forløber ofte således:

 1. Aftale om bolighandlen indgås mellem køber og sælger. Nærmere deltaljer såsom købesum og overtagelsesdato fastlægges. Det er vigtigt, at et fuldstændigt advokatforbehold tilføjes købsaftalen.
 2. Ejendomsmægleren fremsender alle papiroplysninger til os. På baggrund heraf foretager vi en grundig, juridisk gennemgang af ejendomshandlen, herunder indhenter yderligere dokumenter efter behov.
 3. Vi afholder et telefonmøde, hvor vi fremkommer med vores vurdering af ejendomshandlen. Yderligere vil vi rådgive dig om ejerskifteforsikring, tilstandsrapport og din juridiske retsstilling i relation til handlen.
 4. Vi godkender handlen over for ejendomsmægleren. Eventuelle betingelser for handlens gennemførelse vil i den forbindelse blive opregnet.
 5. Udbetaling på ejendommen deponeres af køber til sælgers pengeinstitut eller hos ejendomsmægleren.
 6. For den resterende del af købesummen stiller køber en bankgaranti eller deponerer købesummen på en spærret konto i sælgers pengeinstitut. Udbetaling af beløbet til sælger sker på overtagelsesdagen.
 7. Afklaring samt afvikling af resterende forbehold og betingelser i købskontrakten.
 8. Køber og sælger underskriver skødet digitalt ved brug af Nem-ID, og skøde anmeldes herefter til tinglysning på tinglysning.dk.
 9. Der vil ofte forekomme tinglysning med retsanmærkning med de hæftelser, der allerede påhviler ejendommen. Det er derfor nødvendigt, at sælgers gæld aflyses og købers lån tinglyses, førend der kan foreligge anmærkningsfrit skøde og ske endelig tinglysning.
 10. Der indgås eventuelt aftale om ejerskifteforsikring.
 11. Restkøbesummen betales til sælger gennem købers pengeinstitut.
 12. Købers og sælgers økonomiske mellemværender i forbindelse med ejendomshandlen opgøres og udlignes, herunder udfærdiges en refusionsopgørelse.
 13. Når sælgers gæld er aflyst fra tingbogen, og der forelægger et anmærkningsfrit skøde, bliver købesummen endeligt frigivet.

Hvis I har nogle spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakt os. Vi har mange års erfaring som boligadvokater i hele København og kan hurtigt hjælpe jer igennem alle de mange skridt, som der er i en bolighandel.