Skøde ved skilsmisse og separation

Hvad er et skilsmisseskøde?

Et skilsmisseskøde er aktuelt, såfremt den ene part, i forbindelse med separation eller skilsmisse, skal overtage den hidtil fælles bolig med dertilhørende forpligtelser. Når den ene af parterne skal overtage den anden parts andel af ejendommen kræver det, at der tinglyses et skilsmisseskøde på ejendommen. Et sådant skøde anses som et helt nyt skøde, hvoraf den nye eneejers adkomst til ejendommen skal fremgå.

Bevilling af gældsovertagelse

Hæfter begge parter for gæld, der påhviler ejendommen, skal der indhentes en skriftlig bevilling fra långiverne til, at den ene af paterne overtager hele restgælden. Det skal af bevillingen fremgå, at långiver accepterer gældsovertagelsen, således at den anden herefter er frigjort for sin hæftelse.

Tinglysning af skilsmisseskøde>

For at sikre den nye ejers adkomst til ejendommen, er det nødvendigt at tinglyse det nye skøde. Tinglysning af et skilsmisseskøde er til forskel fra et almindeligt skøde ikke underlagt de samme afgiftsregler. Forudsat, at der i ægteskabet har været formuefællesskab mellem ægtefællerne, udgør afgiften på et skilsmisseskøde en fast pris på 1.660,00 kr.

Skal der udarbejdes en tilstandsrapport?

Der er ikke krav om udarbejdelse af en tilstandsrapport i relation til overdragelse af en del af en ejendom som følge af separation eller skilsmisse. Det kan dog alligevel blive nødvendigt, såfremt man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

Du kan også læse vores juridiske guides til andre emner som f.eks.:

Privat skifte

Testamenter

Ægtepagter