Testamente

Arveloven er meget præcis og angiver i detaljer, hvem der skal arve fra dig, når du dør. De såkaldte 3 arveklasser beskriver i nedadgående linjer de familiemedlemmer, der står til at skulle modtage dine aktiver efter din død. Startende med dine børn og din ægtefælle i 1. arveklasse og sluttende med dine bedsteforældre eller deres børn i 3. arveklasse.

Hvis du af en eller anden grund ønsker at ændre på disse forholde, da er det tvingende nødvendig, at du opretter et testamente. Alt afhængigt af din ægteskabelige position og din familie i øvrigt er der flere mulige scenarier, som vi vil se nærmere på i det følgende.

Du er gift og har børn med din partner

Udgangspunktet hér er, at den efterladte partner og børn vil arve ½ hver. Hvis du derimod vælger at oprette et testamente, kan du komme til at råde over ¾ af arven selv, mens den sidste ¼ skal fordeles mellem den efterladte partner og dine børn. Det betyder i sidste ende, at du i langt bedre grad kan se til, at den efterladte partner får de bedste vilkår for at klare sig økonomisk.

Du er ikke gift og har børn med din partner

Når I ikke er gift, bliver billedet en smule mere indviklet. Ugifte samlevende par arver nemlig ikke automatisk fra hinanden, hvilket ellers er en udbredt misforståelse. Det betyder, at eventuelle børn vil arve det hele fra dig, når du dør. Også den del af et eventuelt hus du ejer. De økonomiske konsekvenser deraf kan være svært overskuelige, og ugifte samlevende par bør oprette et udvidet samlevertestamente, som sidestiller dem med gifte par i juridisk arveretlig forstand.

I skal være opmærksomme på, at der er række krav, som I skal opfylde for at få lov til at oprette et udvidet samlevertestamente. Spørg en advokat til råds, så I er sikre på at finde den rigtige løsning.

Du er gift og har både fællesbørn og særbørn

Her er det meget vigtigt at gøre opmærksom på, at dine særbørn ikke automatisk arver fra dig. Hvis du altså dør, vil det i følge arveloven kun være jeres fællesbørn, som arver fra dig. Dette gælder også, selvom du har boet sammen med særbørnene det meste af deres liv. Såfremt du ønsker, at særbørnene skal arve på lige vis med fællesbørnene, er det nødvendigt, at du opretter et testamente.

Reglerne for arv i sammenbragte familier er meget indviklet, og det anbefales på det kraftigste, at du tager kontakt til en advokat, som kan hjælpe dig med at klarlægge de muligheder, du har, hvis du ønsker at være på den sikre side med hensyn til at sikre din familie ved din død.

Tag kontakt til en advokat

De arveretlige forhold er en kompliceret affære, og der er forskellige regler for de forskellige familiekonstellationer, vi ser i dag. Det er dog meget vigtigt, at du skriver dig bag øret, at ugifte par ikke er sikret hinandens arv. Denne misforståelse er meget udbredt, og mange efterladte mennesker har fået et stort chok, når det pludselig er gået op for dem, at de ikke arver efter afdøde. På samme måde er mange mennesker ikke vidende om, at deres særbørn ikke automatisk arver fra dem.

Kontakt os i dag og få en fast pris på nyt testamente

Hjælp til Testamente?

Bliv kontaktet af din boligadvokat i dag!