Tinglysningsafgift

Afgift for ejendom solgt i fri handel

Det koster et grundbeløb på 1.660,00 kr. ved tinglysning af et skøde samt 0,6% af ejerskiftesummen (oprundet til nærmeste 100 kr.). Det beregnes som [grundbeløbet + ejerskiftesummen*0,6%] = tinglysningsafgift.
Hvis en ejendom er solgt for 2.000.000 kr. beregnes tinglysningsaften således; 1.660 + 2.000.000*0,6% = 13.660,00 kr. (udregnes som 1.660 + 2.000.000 * 0,006)

Overdragelse på anden måde end salg

Der gælder en særlig regel for beboelseshuse, ejerlejligheder og fritidshuse, når ejendommen ikke er solgt i fri handel. Grundbeløbet på 1.660,00 kr. skal fortsat betales, men de 0,6% beregnes af 85% af ejendommens værdi. Overskrider købesummen de 85% af ejendomsværdien, skal de 0,6% dog alligevel beregnes af købesummen. Denne regel finder anvendelse ved huse, ejerlejligheder og fritidshuse. Afhængigt af hvilket beløb, der er det højeste, skal beløbet for andre ejendomme fortsat udregnes på baggrund af købesum eller ejendomsværdi.

Hvis man eksempelvis har overtaget et hus, som er vurderet til 1.500.000 kr., og man har betalt den tidligere ejer 1.000.000 kr., kommer købesummen til at udgøre et lavere beløb end 85% af ejendommens værdi, idet denne er 1.275.000 kr. Afgiften udregnes herefter som 1.660 + 1.275.000*0,6% = 9.360,00 kr.